Економско огледало, фебруар 2019

 

Подаци из фебруарског издања Економског огледала показују да повећање стопе раста бруто домаћег производа у последњем кварталу 2018. године успорава у односу на претходни квартал, али да је и поред тога остварен значај раст економске активности од 3,4%.

Индекс укупне индустријске производње у Војводини у децембру 2018. године опао је у односу на претходни месец. Међутим, у односу на 2017. годину, обим индустријске производње је забележио раст од 5,2%.

Вредност спољнотрговинске размене Војводине током децембра 2018. године опала је у односу на претходни месец, али се налази изнад нивоа вредности из децембра 2017. године.

Тржиште рада Војводине карактерише смањење броја незапослених лица у децембру 2018. године (114.926) у односу на децембар 2017. године (134.214). Забележен је пораст стопе запослености младог становништа у 3. кварталу 2018. (29,5%) у односу на исти период 2017. године (26,7%). Приметан је и тренд повећања просечних нето зарада у последња три месеца 2018. године, са 47.556 на 49.390 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (Квартални БДП, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Фебруарско издање Економског огледала можете преузети овде.