Економско огледало, децембар 2021.

 

Подаци из децембарског издања Економског огледала показују да je годишња стопа инфлације у октобру 2021. године, мерена индексом потрошачких цена, износила 6,6%. Удео јавног дуга у бруто домаћем производу у октобру 2021. године је износио 55,9%.

Вредност спољнотрговинске размене Војводине током октобра 2021. године је порасла у односу на претходни месец. Индекс укупне индустријске производње у Војводини у октобру 2021. године такође бележи раст у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине у октобру 2021. године карактерише смањење броја незапослених лица (98.834) у односу на исти период претходне године (101.702). Стопа запослености за становништво старо 15 и више година у трећем кварталу 2021. године (50,8%) је порасла у односу на исти квартал 2020. године (49,9%). У октобру 2021. године просечна нето зарада у Војводини износила је 62.709 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику приказује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Децембарско издање Економског огледала можете преузети овде.