Економско огледало, децембар 2020.

 

Подаци из децембарског издања Економског огледала показују да је у трећем кварталу 2020. године остварен реални пад БДП-а од 1,4% у односу на исти период претходне године.

Током октобра 2020. године, у Војводини је из робне размене са иностранством остварен спољнотрговински суфицит.

У односу на исти период претходне године, тржиште рада Војводине карактерише повећање броја незапослених лица, али и повећање стопе запослености за становништво старо 15 и више година.

Просечна нето зарада у Војводини у октобру 2020. године износи 57.575 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику приказује званичне податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Децембарско издање Економског огледаламожете преузети овде.

**