Економско огледало, август 2021.

 

Подаци из августовског издања Економског огледала показују да је дуг централног нивоа власти у јуну 2021. године износио 55,0% пројектованог бруто домаћег производа.

Током јуна 2021. године, у АП Војводини је из робне размене са иностранством остварен спољнотрговински дефицит. Индекс укупне индустријске производње у АП Војводини у јуну 2021. године је порастао у односу на претходни месец.

Тржиште рада АП Војводине карактерише повећање броја незапослених лица у јуну 2021. године (112.892) у односу на јун 2020. године (107.316). У јуну 2021. године просечна нето зарада у Војводини је износила 61.792 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Августовско издање Економског огледала можете преузети овде.