Економско огледало, август 2020.

 

Подаци из августовског издања Економског огледала показују да је удео јавног дуга у бруто домаћем производу у јуну 2020. године порастао у односу на исти период прошле године и износи 57,3%.

Вредност спољнотрговинске размене Војводине током јуна 2020. године, као и индекс укупне индустријске производње у Војводини бележе раст у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине карактерише смањење броја незапослених лица у односу на јун 2019. године, али и повећање незапослености код жена. Стопа запослености за младо становништво у првом кварталу 2020. године (22,0%) је нижа у односу на исти период 2019. године (23,8%). У јуну 2020. године просечна нето зарада у Војводини била је нижа у односу на претходни месец и износила је 56.896 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Августовско издање Економског огледала можете преузети овде.

+