Економско огледало, април 2021.

 

Подаци из априлског издања Економског огледала показују да бруто домаћи производ АП Војводине у 2019. години бележи раст у односу на претходну годину. Удео јавног дуга у бруто домаћем производу у фебруару 2021. године износио је 53,5%.

Вредност спољнотрговинске размене Војводине током фебруара 2021. године порасла је у односу на претходни месец. Индекс укупне индустријске производње у Војводини у фебруару 2021. године у односу на претходни месец такође бележи раст.

Тржиште рада Војводине карактерише благо повећање броја незапослених лица у фебруару 2021. године (104.985) у односу на фебруар 2020. године (103.507). Стопа запослености за становништво радног узраста у четвртом кварталу 2020. године (62,1%) бележи раст у односу на исти период 2019. године (61,7%). У фебруару 2021. године просечна нето зарада у Војводини износила је 59.422 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику приказује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Априлско издање Економског огледала можете преузети овде.