Економско огледало, април 2020.

 

Подаци из априлског издања Економског огледала показују да је у 2019. години нето прилив страних директних инвестиција у Србију износио 3.583,1 мил. евра. Удео јавног дуга у бруто домаћем производу у фебруару 2020. године износио је 49,1%.

Индекс укупне индустријске производње у АП Војводини у фебруару 2020. године порастао је у односу на претходни месец. Вредност спољнотрговинске размене Војводине током фебруара 2020. године порасла је у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине карактерише смањење броја незапослених лица у фебруару 2020. године (103.507) у односу на фебруар 2019. године (118.878). Стопа запослености за становништо радног узраста (15-64) у 4. кварталу 2019. године (61,7%) је већа у односу на исти период 2018. године (59,3%). У фебруару 2020. године просечна нето зарада у Војводини износила је 55.312 динара, што представља смањење у односу на претходни месец.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Априлско издање Економског огледала можете преузети овде.