Економско огледало, октобар 2021.

 

Подаци из октобарског издања Економског огледала показују да је дуг централног нивоа власти у августу 2021. године износио 54,3% пројектованог бруто домаћег производа.

Током августа 2021. године, у АП Војводини је из робне размене са иностранством остварен спољнотрговински дефицит. Индекс укупне индустријске производње у АП Војводини у августу 2021. године је опао у односу на претходни месец.

Тржиште рада АП Војводине карактерише пад броја незапослених лица у августу 2021. године (104.534) у односу на август 2020. године (104.626). У августу 2021. године просечна нето зарада у Војводини је износила 60.933 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Октобарско издање Економског огледала можете преузети овде.