Дугорочни кредити за ликвидност Развојног фонда АПВ

 

Кредити су намењени за ликвидност и набавку обртних средстава у отежаним економским условима изазваним пандемијом COVID – 19.

Право учешћа на конкурсу имају предузетници, као и микро и макро предузећа која су регистрована на територији АП Војводине.

Основни услов за добијање кредита је да корисник у периоду од 15. марта 2020. па до истека три месеца након пуштања средстава, не смањи број запослених више од 10%.

Износ кредита зависи од кредитне способности подносиоца захтева, и то до 50% од пословних прихода исказаних у последњем предатом финансијском извештају, односно до 50% оствареног промета код пословних банака у 2019. години за предузетнике који се паушално опорезују.

Минимални износ кредита може бити 1.000.000 динара, а највиши износ за предузетнике и микро правна лица до 5.000.000 динара, а за мала правна лица до 10.000.000 динара.

Годишња каматна стопа је 3%, од чега ће 1% ићи на терет корисника кредита, а 2% рефундираће Покрајински секретаријат за финансије.

Све детаље конкурса погледајте овде.