Доступно ново издање Бизнис барометра привреде Војводине

 

У марту 2023. године реализован је 51. круг истраживања Испитивање пословне климе у АП Војводини, у коме је учествовало 111 предузећа која послују у свим секторима делатности. Главни налази истраживања показују позитивна очекивања привредника на нивоу привреде Војводине у свим посматраним категоријама истраживања: укупно пословање, сарадња са страним клијентима, продајне цене и број запослених.

Централна тема у истраживању била је отпорност предузећа у условима кризе. Налази истраживања указују да је већина привредника у потпуности или делимично осетила последице изазвано пандемијом. Од наведених проблема са којима су се предузећа суочавала током пандемије, испитаници су издвојили тешкоће у области рада због боловања и флуктуације радника и проблеме са набавком сировине/материјала/опреме за рад.

Више од половине испитаних предузећа користило је једно од економских мера које је донела Влада Републике Србије са циљем давања подршке привреди, при чему су највише коришћене комбиноване мере државне помоћи.

Мартовско издање Бизнис барометра можете преузети овде.