Directory

Сектор пословања
Град/Општина
Company’s name
Производња
Standard

Пословно име компаније

Сектор пословања

Производи / Услуге

Град / Општина

Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Хемијска индустрија
Производња хемијских производа
Минерална и синтетичка моторна уља, сјај за ветробранска стакла
Нови Сад
Стакларска индустрија
Производња производа од стакла
Нови Сад
Производња хране и пића
Израда пецива и колача
Нови Сад
Текстилна индустрија, кожа, одећа, обућа
Производња одевних предмета
Кикинда
Грађевинска индустрија
Производња грађевинског материјала
Панчево
Пољопривреда и сточарство
Жабаљ
Пољопривреда и сточарство
Прехрамбена индустрија
Врбас
Дрвна и индустрија намештаја
Резање и обрада дрвета
Палете и палетни елементи
Кикинда
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Машинска индустрија
Опрема за индустријско обележаваље, мерно-испитна опрема
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Нови Сад
Обрада метала
Производња машина и алата
Кикинда
Машинска индустрија
Трговина на велико и мало
Београд
Машинска индустрија
Производња машина и алата
Нови Сад
Услуге
Људски ресурси консалтинг
Нови Сад
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Београд
Машинска индустрија
Производња металних конструкција за грађевинарство и саобраћај
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Пећинци
Производња хране и пића
Производња инстант нудли
Инђија
Приказано 1 - 20 од 567 резултата