STEINEMANN DOO

Пословно име компаније: STEINEMANN DOO

Матични број компаније: 08670277

ПИБ: 101876024

Година оснивања: 1998.

Матична компанија: HOFAST AG

Земља порекла матичне компаније: Швајцарска

Град / Општина:

Адреса:

Цара Лазара бб, Бачки Јарак, Србија
+381 63 594 118+381 63 594 118

Сектор пословања:

Машинска индустрија

Производи / Услуге:

Производња металних конструкција за грађевинарство и саобраћај

Стандард:

Контакт особа:

Име и презиме: Горан Миловић

Позиција у компанији: Директор

Број телефона: +381 63 594 118

Емаил адреса: goran.milovic@steinemann-doo.rs