STEEL MONT DOO VETERNIK

Пословно име компаније: STEEL MONT DOO VETERNIK

Матични број компаније: 21132195

ПИБ: 109144899

Година оснивања: 2015.

Матична компанија: STEEL MONT DOO VETERNIK

Земља порекла матичне компаније: Србија

Град / Општина:

Адреса:

Петра Биге 25, Ветерник Србија
00 381 21 632 00 5100 381 21 632 00 51

Сектор пословања:

Машинска индустрија

Производи / Услуге:

Производња машина и алата

Стандард:

ISO 9001

Контакт особа:

Име и презиме: Борислав Брујић

Позиција у компанији: Директор

Број телефона: 00 381 65 847 95 05

Емаил адреса: borislav.brujic@steelmont.co.rs