ROAD HR

Пословно име компаније: ROAD HR

Матични број компаније: 21034584

ПИБ: 108613524

Година оснивања: 2011.

Матична компанија:

Земља порекла матичне компаније:

Град / Општина:

Адреса:

Патријарха Чарнојевића 14/24, Нови Сад, Србија
+381(0)21-654-6268+381(0)21-654-6268
+381(0)21-654-6268+381(0)21-654-6268
+381(0)21-654-6268

Сектор пословања:

Услуге

Производи / Услуге:

Људски ресурси консалтинг

Стандард:

Контакт особа:

Име и презиме: Угњеша Атанацковић

Позиција у компанији: директор

Број телефона: +381(0)60-394-3286

Емаил адреса: ugljesa@road.rs