MICRON-KIKINDA SZTR PR KIKINDA

Пословно име компаније: MICRON-KIKINDA SZTR PR KIKINDA

Матични број компаније: 51161521

ПИБ: 100708979

Година оснивања: 1982.

Матична компанија: SZTR MICRON-KIKINDA

Земља порекла матичне компаније: Србија

Град / Општина:

Адреса:

Војводе Мишића 89, Kikinda, Serbia
+381 63 549 401+381 63 549 401

Сектор пословања:

Машинска индустрија

Производи / Услуге:

Металургија и обрада метала

Стандард:

ISO 9001

Контакт особа:

Име и презиме: Татјана Новаков

Позиција у компанији: набавка

Број телефона: +381 64 134 45 936

Емаил адреса: nabavka@microninc.rs