BRANTNER D.O.O. NOVI BEČEJ

Пословно име компаније: BRANTNER D.O.O. NOVI BEČEJ

Матични број компаније: 20104287

ПИБ: 104179366

Година оснивања: 2005.

Матична компанија: BRANTNER WALTER GMBH-KREMS

Земља порекла матичне компаније: Аустрија

Град / Општина:

Адреса:

Башаидски пут бб, Нови Бечеј, Србија
00 381 23 771 15000 381 23 771 150

Сектор пословања:

Управљање отпадом

Производи / Услуге:

Отпад

Стандард:

Контакт особа:

Име и презиме: Љубомир Илкић

Позиција у компанији: Заступник

Број телефона: +381 62 221 510

Емаил адреса: ljubomir.ilkic@brantner.com