Company’s name
Standard

Пословно име компаније

Сектор пословања

Производи / Услуге

Град / Општина

Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Пољопривреда и сточарство
Производња воћа и поврћа
Зрењанин
Грађевинска индустрија
Постављање водоводне и санитарне опреме
Ириг
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Сомбор
Пратећа аутомобилска индустрија
Производња машина и алата
Нови Сад
Дрвна и индустрија намештаја
Душеци за спавање
Рума
Производња хране и пића
Узвој живине
Коке носиље и конзумна јаја
Нови Сад
Грађевинска индустрија
Производња грађевинског материјала
Панчево
Текстилна индустрија, кожа, одећа, обућа
Производња обуће
Рума
Машинска индустрија
Производња машина и алата
Нови Сад
Штампање
Нови Сад
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Производи од меса
Сремска Митровица
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Опово
Обрада метала
Услуге машинске обраде
Нови Сад
Електротехника и електроника
Енергетика, електротехника и електроника
Стара Пазова
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Сомбор
Пластичарска индустрија
Производња од рециклиране пластике
Бачка Паланка
Приказано 1 - 20 од 580 резултата