ALFANUM DOO NOVI SAD

Пословно име компаније: ALFANUM DOO NOVI SAD

Матични број компаније: 08790949

ПИБ: 102948614

Година оснивања: 2003

Матична компанија:

Земља порекла матичне компаније:

Град / Општина:

Адреса:

Булевар војводе Степе 40, Нови Сад, Србија
00381 21 475 020400381 21 475 0204

Сектор пословања:

Информационо - комуникациона технологија

Производи / Услуге:

ИКТ

Стандард:

Контакт особа:

Име и презиме: Vesna Rehner

Позиција у компанији: Директор маркетинга

Број телефона: 00381 21 475 0204

Емаил адреса: vesna.rehner@alfanum.co.rs