Directory

Company’s name
Standard

Пословно име компаније

Сектор пословања

Производи / Услуге

Град / Општина

Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Машинска индустрија
Трговина на велико и мало
Београд
Машинска индустрија
Производња машина и алата
Нови Сад
Услуге
Људски ресурси консалтинг
Нови Сад
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Београд
Машинска индустрија
Производња металних конструкција за грађевинарство и саобраћај
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Пећинци
Производња хране и пића
Производња инстант нудли
Инђија
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Бачка Паланка
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Чока
Пољопривреда и сточарство
Узвој живине
Нови Сад
Пластичарска индустрија
Производња производа од пластике
Стара Пазова
Пољопривреда и сточарство
Садног материјала воћа
Кула
Обрада метала
Антикорозивна заштита топлим цинковањем
Нови Сад
Машинска индустрија
Металургија и обрада метала
Кикинда
Пластичарска индустрија
Производња производа од пластике
Стара Пазова
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Бачка Топола
Обрада метала
Производња ауто-приколица
Бечеј
Производња хране и пића
Топљена чоколада, топла чоколада
Нови Сад
Резање и обрада дрвета
Сремска Митровица
Приказано 1 - 20 од 567 резултата