Directory

Company’s name
Standard

Пословно име компаније

Сектор пословања

Производи / Услуге

Град / Општина

Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Бачка Паланка
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Чока
Пољопривреда и сточарство
Узвој живине
Нови Сад
Пољопривреда и сточарство
Пластична амбалажа
Proizvodnja ambalaže za voćarske i povrtarske proizvode
Нови Сад
Пољопривреда и сточарство
Садног материјала воћа
Кула
Обрада метала
Антикорозивна заштита топлим цинковањем
Нови Сад
Машинска индустрија
Металургија и обрада метала
Кикинда
Пластичарска индустрија
Производња производа од пластике
Стара Пазова
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Бачка Топола
Обрада метала
Производња ауто-приколица
Бечеј
Пластичарска индустрија
ПВЦ профили, пластичне ролетне
Ковачица
Резање и обрада дрвета
Сремска Митровица
Производња хране и пића
Производња шећера
Кула
Гумарска индустрија
Производња производа од гуме
Стара Пазова
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Србобран
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Вршац
Грађевинска индустрија
Производња грађевинског материјала
Грађевинске услуге
Нови Сад
Стакларска индустрија
Производња производа од стакла
Нови Сад
Приказано 1 - 20 од 574 резултата