Бизнис барометар, март 2022 – позитивна очекивања привредника

 

У марту 2022. године је реализован 47. круг истраживања Испитивање пословне климе у АП Војводини, у коме су учествовала 173 предузећа из различитих сектора делатности. Главни налази истраживања показују позитивна очекивања привредника у свим испитaним сегментима (укупно пословање, сарадња са страним клијентима, продајне цене, број запослених).

Кључна тема истраживања била је улога предузећа у управљању ланцем снабдевања, као и изазови и ризици са којима се испитаници у том ланцу сусрећу. Резултати истраживања показују да у управљању ланцем снабдевања највећи број испитаника чине произвођачи (49,7%), пружаоци услуга (26,6%) и дистрибутери робе, односно услуга (11.6%).

У управљању ланцем снабдевања предузећа се највише ослањају на неколико поузданих добављача са којима настоје да успоставе дугорочне односе. Као главни критеријум за одабир добављача они наводе квалитет, а више од четвртине испитаника помаже својим добављачима да побољшају квалитет својих производа/услуга.

Предузећима која су учествовала у истраживању највећи ризик у управљању ланцем снабдевања представља наплата потраживања (46,2%). Значајан број предузећа ризик види и у високим трошковима рада (42,8%) и проблемима које имају са својим добављачима (32,9%).

Више о овој теми можете прочитати овде.