Бизнис барометар, јун 2021 – Позитивна очекивања привредника

 

У јуну 2021. године је реализован 44. круг истраживања Испитивање пословне климе у АП Војводини, у којем је учествовало 236 привредних субјеката из различитих сектора. Главни налази истраживања показују позитивна очекивања привредника у свим испитиваним сегментима: укупно пословање, сарадња са страним клијентима, продајне цене и број запослених.

Фокус овог истраживања био је на каналима промоције и комуникацији привреде са тржиштем. Резултати истраживања показују да испитаници као најважнији канал комуникације са тржиштем препознају имејл (79,7%), али су и даље од изузетног значаја и поједине традиционалне форме комуникације, као што су разговор “један на један” (70,3%), и разговор телефоном (66,9%).

Од техника које испитана предузећа користе за промоцију својих производа/услуга, најзаступљеније су маркетинг на друштвеним мрежама (30,5%), имејл маркетинг (27,5%) и сајмови и презентације (21,6%).

Неки од главних разлога због којих испитана предузећа приступају промоцији својих производа/услуга јесу њихово пласирање на ново тржиште (33,1%), повећана конкуренција (32,2%), као и промовисање новог производа/услуге предузећа (27,5%). Испитаницима је за промотивне сврхе најпотребнија помоћ око пласирања, презентације и демонстрације њихових производа/услуга (33,5%), као и подршка у суфинансирању наступа њиховог предузећа на међународним сајмовима (25,4%).

Јунско издање Бизнис барометра можете преузети овде.