Бизнис барометар – јун 2020.

 

Позитивна очекивања привредника поводом будућих кретања свих посматраних категорија пословања

У јуну 2020. године је реализован 40. круг истраживања Испитивање пословне климе у АП Војводини, у коме је учествовало 230 привредних субјеката из различитих сектора. Главни налази истраживања показују позитивна очекивања испитаних привредника у свим испитиваним сегментима: укупно пословање, сарадња са страним клијентима, продајне цене и број запослених.

Фокус истраживања стављен је на иновациону политику и циљеве, али један део се односио и на утицај пандемије вируса КОВИД-19 на привредну активност и обим коришћења економских мера за ублажавање ефеката кризе у АП Војводини.

Резулати истраживања показују да је већина испитаних предузећа осетила негативне последице пандемије и користила неку од економских мера које је донела Влада РС.

У погледу иновационог потенцијала, највећи број испитаних предузећа показује спремност за развој и пријем нових идеја и усмереност ка иновирању производа и/или услуга, иновирању процеса, као и иновирању организације пословања.

Јунско издање Бизнис барометра можете преузети ovde.