Бесповратна средства за набавку опреме најпожељнији вид државне помоћи – Бизнис барометар, јун 2022.

 

У јуну 2022. године реализован је 48. круг истраживања Испитивање пословне климе у АП Војводини, у коме су учествовала 202 предузећа из различитих сектора делатности. Фокус истраживања био је на улагању предузећа у развој свог пословања и програмима државне помоћи који би том унапређењу највише допринели.

У последње три године, око 83% испитаника је имало неки вид улагања у развој свог пословања, а највећи број улагања се односио на куповину нових машина и опреме (76%). Међу програмима државне помоћи који би највише допринели унапређењу њиховог пословања, испитаници истичу бесповратна средства за набавку опреме (66%), кредите са повољним каматним стопама (35%) и бесповратна средства за инвестиционе пројекте (30%).

Каква је тренутна пословна клима у Војводини? Шта привредници очекују у наредном периоду? Који је наредни корак ка унапређењу њиховог пословања? Све то, и много више, у јунском издању Бизнис барометра.

Подсећамо вас да Развојна агенција Војводина (РАВ) може да вас информише о свим расположивим домаћим и међународним фондовима и програмима који компанијама из Војводине омогућавају приступ финансијској и нефинансијској подршци. Актуелне конкурсе можете претражити на овој страници нашег сајта.