Долазак у Војводину

Грађани земаља чланица ЕУ, земаља кандидата за чланство у ЕУ и низ других земаља, могу остати у Србији до 90 дана без визе, под условом да прикажу важећи пасош на граници. Други страни држављани могу ући или остати у Републици Србији, као што је предвиђено Законом о странцима, са важећом путном исправом, визом или одобрењем боравка – који важи за период до једне године - од амбасаде Републике Србије у иностранству, осим ако није другачије одређено Законом или Међународним уговором.

Краткорочна виза може да важи за један, два или више улазака, у укупном трајању до 90 дана, у периоду од 6 месеци. У случају више улазака, краткорочна виза може да траје до годину дана у периоду од 180 дана.

Страни држављани који желе да остану и раде у Војводини треба да добију одобрење за привремени боравак и одобрење за запослење / пословну дозволу.

Привремени боравак се одобрава на период до једне године и може се лако проширити више пута у истом трајању.

Радне дозволе се издају на период до годину дана свим грађанима који нису држављани Србије, под условом да су испуњени одређени захтеви (приложен уговор о раду са пропратним писмом, писаном на заглављу компаније, која потврђује потребу предузећа за иностраним радником).

Страни држављани су обавезни да се региструју у Министарству унутрашњих послова (МУП) или полицијској станици у месту у којем намеравају да бораве привремено. Страни држављани који бораве у хотелу ће аутоматски бити регистровани, из разлога што хотели морају да региструју стране госте у Министарству унутрашњих послова. Ако страни држављанин остаје у изнајмљеном стану или са пријатељима, власник или домаћин је дужан да се обрати Министарству спољних послова за поступак регистрације. Додатне информације и пријаве за пословну или боравишну дозволу доступне су у МУП-у, у Одељењу за стране држављане.

За детаљније информације у вези са уласком, боравишним дозволама, као и комплетну листу земаља чији грађани могу да путују у Србију без визе, молимо вас да погледате сајт Министарства спољних послова.

Превоз

Аеродроми: Аеродром "Никола Тесла" Београд (87км од Новог Сада)

Путеви: Е 75 - (земље које повезује: Грчка – Македонија – Србија – Мађарска – Словачка – Чешка – Пољска – Финска – Норвешка)
Е 70 - (земље које повезује: Шпанија – Француска – Италија – Словенија – Хрватска – Србија – Румунија – Бугарска – Турска – Грузија)

Железница: Нови Сад – Будимпешта; Нови Сад – Загреб; Нови Сад – Солун; Нови Сад – Софија; Нови Сад – Темишвар

Водени токови: Коридор VII – Дунав, Сава, Тиса, Канал Дунав-Тиса-Дунав

Користан савет: Да бисте израчунали цену путарине за одређене секције аутопута према класификацији возила, погледајте сајт предузећа Путеви Србије.