Шта кажу привредници о тренутном и будућем стању привреде

 

Развојна агенција Војводине спровела је у децембру 2018. године тридесет и четврто истраживање Испитивање пословне климе у АП Војводини, чији су резултати објављени у публикацији Бизнис барометар привреде АП Војводине. Бизнис барометром се анализирају субјективни ставови привредника о тренутном и будућем стању привреде у погледу пословног окружења, запошљавања и продајних цена.

Резултати последњег истраживања показују позитивна очекивања у погледу пословања, сарадње са страним клијентима, раста броја запослених и раста цена на нивоу укупуне привреде Војводине.

Позитивна је и оцена тренутне и очекиване пословне климе у секторима Прерађивачка индустрија, Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала, Пољопривреда, шумарство и рибарство, Грађевинарство и Информисање и комуникације.

Децембарско издање Бизнис барометра можете преузети овде