Отворен конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину опреме

 

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу објавио је Kонкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме

Предмет конкурса је куповина нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње чија нето набавна вредност не може бити нижа од 4.000.000,00 динарa без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова.

Опрема јесу машине, односно средства за производњу и обраду, намењена за професионалну употребу и у складу са природом делатности привредног друштва неопходна за реализацију инвестиционог пројекта. Опремом се сматра и производна линија коју чине више функционално недељивих машина, као и специјализовани алати и делови специјализованих машина.

Опремом се не сматрају транспортна средства.

Опрема за чију куповину се бесповратна средства одобравају мора да буде нова.

Све детаље у вези са конкурсом погледајте на сајту надлежног Секретаријата.