Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме

Incentives
 

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу објавио је Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете.

Предмет конкурса је куповина опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, чија нето набавна вредност не може бити нижа од 2.000.000,00 динарa без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова.

Опрема и системи за прецизну пољопривреду јесу средства за производњу, обраду и прераду која морају бити нова, а која подразумевају коришћење савремених технологија у прецизној пољопривреди, и то:

1. Системи и опрема за прецизну садњу, сетву и жетву

2. Дигитални системи за наводњавање

3. Роботизовани системи за исхрану и мужу који се користе на сточарским фармама

4. Опрема за припрему производа за тржиште.

Опрема за прерађивачке капацитете подразумева нову опрему за прераду примарних пољопривредних производа.

Кориснику могу бити додељена бесповратна средства у висини од 1.000.000,00 динара до 5.000.000,00 динара, при чему максималан износ не може бити већи од 50% нето вредности опреме.

Све детаље у вези са конкурсом погледајте на сајту надлежног Секретаријата.