ИТ предузећа задовољна, а шта кажу други? Погледајте нови Бизнис барометар.

 

Испитана предузећа на територији Војводине позитивно су оценила своје тренутно пословање, сарадњу са страним клијентима и запосленост, али су оценили и да је дошло до повећања продајних цена. У наредном периоду, привредници очекују побољшање пословања, повећање обима сарадње са страним клијентима, раст продајних цена и раст броја запослених на нивоу целокупне привреде Војводине.

Највеће задовољство тренутном пословном климом исказала су предузећа из сектора Информисање и комуникације, најпозитивнија очекивања у вези са будућим пословањем исказана у сектору Прерађивачка индустрија, док су најнижи коефицијенти у погледу оцене стања и очекивања будућих кретања забележена сектору Tргoвинa нa вeликo и мaлo, пoпрaвкa мoтoрних вoзилa и мoтoцикaлa.

Развојна агенција Војводине спровела је у јуну 2019. године тридесет и шесто истраживање Испитивање пословне климе у АП Војводини, чији су резултати објављени у публикацији Бизнис барометар привреде АП Војводине. Бизнис барометром се анализирају субјективни ставови привредника о тренутном и будућем стању привреде у погледу пословног окружења, запошљавања и продајних цена.

Јунско издање Бизнис барометра можете преузети овде.

Сви Барометри и друге публикације РАВ-а налазе се овде.