Економско огледало: удео јавног дуга у бруто домаћем производу пао са 53,8% на 50,6%

 

Подаци из мартовског издања Економског огледала показују да је у јануару 2019. године удео јавног дуга у бруто домаћем производу пао са 53,8% на 50,6%.

Индекс укупне индустријске производње у Војводини у јануару 2019. године опао је у односу просек претходне године. Вредност спољнотрговинске размене Војводине током јануара 2019. године опала је у односу на претходни месец, али се налази изнад нивоа вредности из јануара 2018. године.

Тржиште рада Војводине карактерише смањење броја незапослених лица у јануару 2019. године (116.793) у односу на јануар 2018. године (135.149). Забележен је пораст стопе запослености становништа старог 15 и више година у 4. кварталу 2018. (47,3%) у односу на исти период 2017. године (45,6%). У јануару 2019. године просечна нето зарада у Војводини износила је 51.064 динара, чиме је настављен тренд повећања просечних зарада.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Мартовско издање Економског огледала можете преузети овде.