Економско огледало, јул 2022.

 

Подаци из јулског издања Економског огледала показују да je удео јавног дуга у бруто домаћем производу у мају 2022. године износио 52,3%. Мерена индексом потрошачких цена, годишња стопа инфлације у мају износила је 10,4%.

У АП Војводини је у мају остварен спољнотрговински дефицит из робне размене са иностранством. Индекс укупне индустријске производње у Војводини током маја месеца бележи раст у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине у мају 2022. године карактерише смањење броја незапослених лица (91.913) у односу на исти период претходне године (114.464). Стопа запослености за становништво радног узраста (15-64) у првом кварталу 2022. године (63,5%) је порасла у односу на исти квартал 2021. године (60,4%). Просечна нето зарада у Војводини у мају 2022. године је износила 70.160 динара.

Јулско издање Економског огледала можете преузети овде.