Економско огледало, март 2020.

 

Подаци из мартовског издања Економског огледала показују да је бруто домаћи производ Р. Србије остварио стопу раста од 6,2% у четвртом кварталу 2019. године. Удео јавног дуга у бруто домаћем производу износио је у јануару 2020. године 48,9%.

Вредност спољнотрговинске размене Војводине током јануара 2020. године опала је у односу на претходни месец, али се налази изнад нивоа вредности из јануара 2019. године. Индекс укупне индустријске производње у Војводини у јануару 2020. године опао је у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине карактерише смањење броја незапослених лица у јануару 2020. године (103.984) у односу на јануар 2019. године (116.793). Стопа запослености за становништво старо 15 и више година у четвртом кварталу 2019. године (49,3%) већа је у односу на исти период 2018. године (47,3%). У јануару 2020. године просечна нето зарада у Војводини износила је 57.003 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Мартовско издање Економског огледала можете преузети овде.