Економско огледало, април 2018.

 

Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику Развојне агенције Војводине месечнo објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (БДП, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини – Економско огледало.

Априлско издање Економског огледала можете преузети овде.