Доступно ново издање Бизнис барометра привреде Војводине за септембар 2019. године

Испитана предузећа на територији АП Војводине позитивно су оценила своје тренутно пословање, сарадњу са страним клијентима и запосленост, при чему су оценили да је дошло до повећања продајних цена. У наредном периоду привредници очекују побољшање пословања, повећање обима сарадње са страним клијентима, раст продајних цена и раст броја запослених на нивоу целокупне привреде Војводине.

Највеће задовољство тренутном пословном климом исказала су предузећа из сектора Грађевинарство, док су најпозитивнија очекивања у вези са будућим пословањем исказана у сектору Пољопривреда, шумарство и рибарство.

Развојна агенција Војводине спровела је у септембру 2019. године тридесет и седмо истраживање Испитивање пословне климе у АП Војводини, чији су резултати објављени у публикацији Бизнис барометар привреде АП Војводине. Бизнис барометром се анализирају субјективни ставови привредника о тренутном и будућем стању привреде у погледу пословног окружења, запошљавања и продајних цена.

Септембарско издање Бизнис барометра можете преузети овде.