Најновије вестиО Војводини


povrsina
Површина

21,506km2

 
obim izvoza
Обим извоза 2019.

€ 6,1 млрд

populacija
Популација

1.9 милиона

 
izvozna stopa rasta
Раст извоза 2018/2019.

8,6%

languages
27 националности

6 званичних језика

Кључни сектори

Сектори са најбољом праксом и највећим потенцијалом

Војводина плови у будућност