Završen period javne rasprave o Planu razvoja APV 2023–2030, sledi izjašnjavanje Skupštine APV

 

U Zrenjaninu je 25. januara održana poslednja u nizu javnih rasprava o Nacrtu plana razvoja AP Vojvodine 2023–2030. godine, dokumenta koji će trasirati razvojni put AP Vojvodine u narednih osam godina.

Nosilac izrade ovog strateškog dokumenta je Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Razvojnom agencijom Vojvodine.

Javnu raspravu otvorio je pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić, istakavši da su za dokument o kojem se danas diskutuje bile potrebne dve godine intenzivnog rada, u koji je uključeno više od 20 institucija sa preko 100 stručnih predstavnika.

On je naglasio da je za izradu svih planskih dokumenata od izuzetnog značaja sinergija svih nivoa vlasti.

„Danas smo u Zrenjaninu da čujemo predloge, sugestije, kao i konstruktivne kritike koje će doprineti tome da ovaj dokument bude još kvalitetniji i bolji”, poručio je Sofić i podsetio na to da će se Plan razvoja AP Vojvodine sprovoditi kroz planove razvoja lokalnih samouprava. Kako je rekao, već 32 lokalne samouprave donele su svoje planove, što je finansijski podržao Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura istakao je da se Plan razvoja AP Vojvodine u potpunosti poklapa sa planovima razvoja lokalnih samouprava, što je od izuzetne važnosti.

„Dosadašnje analize pokazale su da je razvijenost veća u infrastrukturno opremljenim i povezanim područjima, a ovaj strateški dokument pomoći će da se nastavimo kretati u tom pravcu”, poručio je Salapura i najavio da će Zrenjanin organizovati niz javnih rasprava kako bi plan razvoja tog grada bio što kvalitetniji i po meri građana. Tokom dva bloka sesija, na teme ubrzanog ekonomskog razvoja, zaštite životne sredine, interkulturalnosti, energetske efikasnosti, digitalizacije i saobraćaja u AP Vojvodini, govorili su brojni stručnjaci, predstavnici vlasti, privatnog i civilnog sektora i članovi akademske zajednice.

Izradu dokumenta podržavaju projekti Nemačko-srpske razvojne saradnje (GIZ) „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja EU” i „Reforma javnih finansija – Agenda 2030”, koje sprovodi GIZ u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike.

Nakon perioda javne rasprave koji se završava današnjom diskusijom, o Planu razvoja AP Vojvodine 2023–2030. izjašnjavaće se poslanici Skupštine AP Vojvodine.