Naš tim

Sektor za investicije

Sektor za promociju

Katarina Ivezić

Savetnica za promociju
Sektor za promociju

katarina.ivezic@rav.org.rs

Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku