Uslovi za poslovanje u Srbiji

 

Rezultati istraživanja Nemačko-srpske privredne komore urađene u februaru pokazuju da su se rejtinzi ekonomske situacije u Srbiji za 2018. poboljšali u poređenju sa prethodnim godinama.

Polovina ispitanika ocenila je ekonomsku situaciju kao zadovoljavajuću, dok ju je 12% ocenilo kao dobru.

Prema ovom istraživanju, kompanije generalno smatraju da je njihovo poslovanje bolje od opšte poslovne klime u Srbiji. Više od polovine njih ocenilo je svoje poslovanje kao dobro, 40% kao zadovoljavajuće, dok je samo 8% reklo je da njihovi poslovni rezultati nisu zadovoljavajući.

Ovakva poslovna prognoza za tekuću godinu optimističnija je od one od pre dve godine: 56% ispitanika očekuje poboljšanje, 37% očekuje nepromenjenu poslovnu situaciju, dok se 6% plaši pogoršanja.

Kada je reč o razvoju poslovanja i dodatnom zapošljavanju u 2018. godini, 56% ispitanika smatra da će doći do novog zapošljavanja, dok samo 6% najavljuje moguće smanjenje.

Izvor: CorD