Unapređujemo sopstvene, radi unapređenja kapaciteta MSP u Vojvodini

 

Jedan od ciljeva Razvojne agencije Vojvodine (RAV) jeste da podrži razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP) u Vojvodini i njihovu transformaciju u jake, konkurentne dobavljače multinacionalnih kompanija. Taj cilj utkan je i u Program razvoja lanaca dobavljača na kojem je RAV počeo da radi sa Međunarodnom finansijskom institucijom (IFC). Kako bismo bili što efikasniji, upravo smo prošli „Inicijalnu obuku procenjivača“ , koja je organizovana u okviru USAID-ovog projekat „Velika mala privreda“.

Upoznali smo se sa metodologijom EFQM, koju je razvio Evropski fond za upravljanje kvalitetom (European Foundation for Quality Management), a koja se primenjuje za procenu kompanija/dobavljača i predlaganje odgovarajućih akcionih planova, u saradnji sa kompanijom.

Ova metodologija se široko koristi u organizacijama širom sveta kako bi se postigla izvrsnost u u svim aspektima poslovanja, uključujući kvalitet proizvoda i usluga, zadovoljstvo korisnika, efikasnost procesa, održivost i društvenu odgovornost.

Unapređujemo sopstvene kapacitete kako bismo pomogli MSP u Vojvodini da unaprede svoje, da povećaju konkurentnost i dobiju šansu da postanu dobavljači velikim domaćim ili multinacionalnim kompanijama.