Ulazak privrednika u Srbiju tokom trajanja pandemije

 

Ministarstvo zdravlja RS izdalo je Uputstvo o načinu primene ograničenja učaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti Covid – 19. Na osnovu ovog Uputstva, koje stupilo na snagu 21. januara, domaćim i stranim državljanima omogućen je ulazak u Srbiju iz poslovnih razloga bez PCR testa, pod uslovom da isti urade u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice.

Pored ovoga, privrednici koji nameravaju da posete Srbiju iz poslovnih razloga, moraće o tome prethodno da obaveste Privrednu komoru Srbije, koja će potom obavestiti Upravu granične policije.

Na memorandumu treba da budu navedeni sledeći podaci:

1. Ime i prezime osobe/osoba koje dolaze u Republiku Srbiju

2. Broj pasoša i naziv zemlje u kojoj je izdata putna isprava

3. Poslovni razlog dolaska u Republiku Srbiju

4. Datum ulaska u Srbiju i naziv graničnog prelaza

5. Broj leta / registarska oznaka vozila

6. Adresa boravka u Republici Srbiji, trajanje boravka (od-do), kontakt telefon osobe i e-mail.

Dolazak treba da bude najavljen 48 sati pre dana ulaska u Srbiju slanjem memoranduma (koji je propisno potpisan, overen i zaveden) na mejl: inocovid19@pks.rs