U Novom Sadu održana konferencija posvećena ekonomskom osnaživanju žena

 

U Novom Sadu je 10. oktobra održana stručna konferencija pod nazivom "Ekonomsko osnaživanje žena u svetlu održivog razvoja – integrisanje rodne perspektive u planiranje lokalnog ekonomskog razvoja". Razvojna agencija Vojvodine (RAV) predstavila je način na koji je rodna perspektiva bila uključena u sve faze izrade Razvojnog plana Vojvodine, čiju je izradu vodio tim RAV-a koji se bavi strateškim istraživanjima, inovacijama i razvojnom ekonomskom politikom.

Cilj konferencije je da se promoviše uspostavljanje saradnje među opštinama kako bi se ubuduće bolje planirale mera koje će na lokalnom nivou doprineti jednakom uključivanju muškaraca i žena na tržište rada, i kako bi se rodna perspektiva integrisala u planiranje održivog lokalnog ekonomskog razvoja u skladu sa Agednom 2030 i ciljevima dorživog razvoja. Na događaju su predstavljeni i primeri dobre prakse podrške ženskim preduzetničkim aktivnostima i drugi primeri jačanja rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednicama.

PLAN RAZVOJA APV I RODNA RAVNOPRAVNOST

Maja Sokić Heger, rukovodilac Sektora za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku u RAV-u govorila je o Planu razvoja AP Vojvodine, krovnom dokumentu u uspostavljanju razvojnih prioriteta, koji je istovremeno i dobar primer urodnjavanja planskih dokumenata.

Ona je objasnila da je već u analizi stanja posebna pažnja bila usmerena na prepoznavanje rodnih nejednakosti u svim oblastima planiranja i na upodobljavanje statističkih podataka prema rodu. Tokom izrade ciljeva i mera, postojeće mere i ciljevi su ponovo razmatrani sa rodnim aspektom, dok su novi mehanizmi definisani kako bi se efikasnije eliminisale rodne nejednakosti.

Kako je naglasila, Plan postavlja okvir za podršku ženskom preduzetništvu i razvoju MMSPP sektora, a takođe naglašava potrebu za rodno transformativnim merama za bolju ravnopravnost polova. Lokalne samouprave u Vojvodini su obavezne da imaju razvojne planove, a podrška civilnog sektora uključivanju rodnih perspektiva je ključna za implementaciju rodno odgovornih mera u budžetu.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i predsednik Saveta za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji AP Vojvodine Branko Ćurčić istakao je da upravo žensko preduzetništvo zauzima značajno mesto u radu Saveta. Podsetio je na to da borba za rodnu ravnopravnost i žensko preduzetništvo traje još od vremena Milice Tomić, koja je upravo u Novom Sadu 1911. bila urednik časopisa „Žena“.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević je naglasio da je značajno što je Pokrajinski sekretarijat putem konkursa u oblasti privrede i turizma dodelio preko 200 miliona dinara direktno ženama koje upravljaju i rukovode preduzećima.

Stručni skup bio je deo Platforme „Održivi razvoj za sve“, koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija Centar za demokratiju, Timočki omladinski centar, Fondacija BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektiv. Кonferenciju je organizovala fondacija "Ana i Vlade Divac", a podržala ju je i Pokrajinska vlada.