Ekonomsko ogledalo, jun 2019.

 

Podaci iz junskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je u prvom kvartalu 2019. godine kvartalni bruto domaći proizvod ostvario stopu rasta od 2,5 %. Udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu je iznosio 51,1% u aprilu 2019. godine.

Indeks ukupne industrijske proizvodnje u Vojvodini u aprilu 2019. godine porastao je u odnosu na prethodni mesec. Vrednost spoljnotrgovinske razmene Vojvodine tokom aprila 2019. godine opala je u odnosu na prethodni mesec, ali se nalazi iznad nivoa vrednosti iz aprila 2018. godine.

Tržište rada Vojvodine karakteriše smanjenje broja nezaposlenih lica u aprilu 2019. godine (114.273) u odnosu na april 2018. godine (128.929). Stopa zaposlenosti stanovništa starog 15 i više godina u 1. kvartalu 2019. (47,4%) je veća u odnosu na isti period 2018. godine (44,7%). U aprilu 2019. godine prosečna neto zarada u Vojvodini iznosila je 51.464 dinara, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodni mesec.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku objavljuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Junsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.