SEEmeet 2023 – B2B događaj u Mariboru

 

SEEmeet 2023 je regionalni događaj, međunarodna platforma za unapred dogovorene individualne sastanke i efikasno poslovno i društveno umrežavanje. Kao zajednički projekat, organizuju ga slovenačko Ministarstvo privrede, turizma i sporta, agencija SPIRIT Slovenija, Razvojni centar Novo mesto i Regionalna razvojna agencija Podravje – Maribor, a održaće se 25. i 26. oktobra u Mariboru.

SEEmeet 2023 omogućava pronalaženje novih dobavljača, klijenata, partnera, promociju proizvoda, projekata, usluga. Jedan-na-jedan sastanci dogovaraju se unapred, e, što će vam obezbediti dragocenu vidljivost i privući potencijalne partnere.

Ove godine se očekuje oko 200 kompanija, iz različitih sektorima. Iako je akcenat stavljen na ZELENO i DIGITALNO, mogu da se prijavljuju kompanije iz različitih oblasti:

• Građevinarstvo, konstrukcija i građevinski inženjering

• Hemijska i plastična industrija

• Konsalting

• Potrošački proizvodi i maloprodaja

• Električna oprema

• Energetika i obnovljive energije

• Prehrambena industrija i poljoprivreda

• Informacione i komunikacione tehnologije (ICT)

• Mašine i metalna industrija

Zainteresovane kompanije mogu više saznati i prijaviti se na sajtu SEEmeet 2023.