RAV istraživanje: Inovativnost kao konkurentnost preduzeća

 

U prethodne tri godine više od polovine ispitanih preduzeća iz Vojvodine (51,3%) sprovodilo je inovativne aktivnosti. Najviše inovacija bilo je prerađivačkoj industriji (57,3%) i one su najvećoj meri bile usmerene na sam proizvodni proces, kao i na uvođenje novih ili unapređenje postojećih proizvoda ili usluga, pokazalo je istraživanje Razvojne agencije Vojvodine (RAV) sprovedeno u septembru. Više od polovine preduzeća-inovatora (52,4%) smatra da je uvođenje inovacija pozitivno uticalo na rezultate poslovanja.

Ovo istraživanje deo je redovnih istraživanja privrede koje sprovodi RAV pod nazivom „Ispitivanje poslovne klime u AP Vojvodini“. U ovom, 49. krugu, učestvovalo je 160 preduzeća koja posluju na teritoriji Vojvodine. Sektor malih i srednjih preduzeća je učestvovao u 72,5% prikupljenih odgovora, a najveći broj odgovora bio je od preduzeća koja posluju u Prerađivačkoj industriji (51,3%).

Inovativna preduzeća su u najvećem broju slučajeva bila usmerena na inovacije proizvoda/usluga (39,0%) i inovacije proizvodnog procesa (37,8%). Organizacione inovacije, koje podrazumevaju promenu organizacione strukture i radnih procedura, sprovodilo je 13,4% preduzeća, dok je 7,3% preduzeća bilo usmereno na inovacije marketinškog tipa (promena tehnike promocije, drugačiji dizajn proizvoda i sl.).

Razvoj inovacije najčešće je finansiran sopstvenim sredstvima preduzeća (68,3%), zatim pomoću kredita (17,1%), dok je državne programe podrške koristilo 9,8% preduzeća. Jedan broj ispitanika (2,4%) je za finansiranje inovativnih aktivnosti koristilo kombinaciju kredita i državnih podsticaja.

Preduzeća su u najvećem broju slučajeva razvijala inovacije uz pomoć sopstvenog stručnog kadra (78,1%), njih 14,6% je razvijalo inovaciju u saradnji sa drugim preduzećem ili poslovnim partnerom, a 4,9% uz pomoć konsultantske firme. Svega 1,2% preduzeća je razvijalo inovacije u saradnji sa naučnoistraživačkom institucijom ili organizacijom.

Preduzeća-neinovatori (48,8%) kao glavne prepreke uvođenju inovacija u svoje poslovanje navode nedostatak finansijskih sredstava (33,3%) i kvalifikovanog stručnog osoblja (21,8%), dok 20,5% njih ističe da je preduzeće imalo druge prioritete (20,5%).

Među preduzećima-inovatorima 67,1% njih istaklo je da planira da ulaže u inovacije i u narednom periodu.

Kakva je trenutna poslovna klima u Vojvodini, šta privrednici očekuju u narednom periodu, koji je naredni korak ka unapređenju njihovog poslovanja i mnogo toga više možete saznati u Biznis barometru.