Budimo disciplinovani, pobedimo u ovoj borbi, i podignimo sebe i privredu na noge što pre!

 

Poštovane kolege i partneri,

Zbog proglašenog vanrednog stanja u zemlji, Razvojna agencija Vojvodine radiće u narednom periodu u izmenjenom (smanjenom) režimu.

Svi ranije zakazani sastanci odlažu se i neće biti zakazivanja novih sve dok je na snazi vanredno stanje.

Svi privrednici i druga zainteresovana lica, međutim, mogu nam se obratiti, u zavisnosti od teme, na sledeće e-mail adrese:

- informacije u vezi sa domaćim i stranim raspoloživim izvorima finansiranja: biljana.vrzic@rav.org.rs

- informacije u vezi sa investicionim projektima: ivan.borovcanin@rav.org.rs

- u vezi sa sajmovima i drugim aktivnostima Sektora za promociju: olivera.kovacevic@rav.org.rs

Budimo dispiplinovani i pametni, pobedimo u ovoj borbi sa koronom, pa da što pre nastavimo da radimo i podignemo sebe i privredu na noge!

Razvojna agencija Vojvodine – RAV