Prvi susret i sastanak svih partnera u okviru projekta „ReInd BBG“

 

Prvi sastanak projektnih partnera u okviru projekta „Reindustrijalizacija po principu ’brownfield je bolji od greenfield’ - Brownfield is Better than Greenfield - ReInd-BBG” održan je u Ljubljani tokom 6. i 7. februara. Domaćin sastanka bila Gospodarska zbornica Slovenije (Privredna komora Slovenije), koja je i vodeći partner na projektu, a Razvojna agencija Vojvodine (RAV) je, kao i ostalih 15 partnera iz sedam zemalja, predstavila svoj projektni tim i ideje vezane za realizaciju samog projekta.

Sastanak u Ljubljani obuhvatio je izgradnju kapaciteta projektnih partnera, deljenje najboljih praksi u revitalizaciji Brownfield lokacija i planiranje narednih aktivnosti vezanih za lokacije koje su predmet projekta, uključujući brownfield lokaciju u Gradu Somboru, koji takođe učestvuje u projektu.

Partneri su posetili i brownfield lokaciju u slovenačkoj Opštini Hrastnik, gde su razgovarali sa gradonačelnikom o mogućnostima iskorišćenja ove lokacije u skladu sa potrebama stanovnika Hrastnika. Ovaj model prilagođavanja upotrebe lokacija potrebama socio-ekonomskog razvoja opština i gradova predstavlja cilj za sve uključene lokacije. Partneri će u narednom periodu nastaviti s aktivnostima prenosa znanja, a Razvojna agencija Vojvodine će doprineti svojim dugogodišnjim iskustvom u oblasti privlačenja investicija i predstavljanja lokacija investitorima.

ReInd-BBG projekat finansiran od strane Evropske Unije, u okviru Interreg Programa Dunavske Regije, a ukupna vrednost projekta je 2.398.800,00 evra. Za cilj ima revitalizaciju „brownfield“ lokacija, odnosno starih fabričkih i poslovnih objekata, kako bi se što manje koristile slobodne površine zemljišta za izgradnju novih fabrika, što je važan prioritet za opštine u Dunavskom regionu. Projekat će trajati 30 meseci (1.januar 2024 – 30.jun 2026).