Program jedinstvenog tržišta EU – nova prilika za mala i srednja preduzeća

 

Mala i srednja preduzeća u Srbiji dobiće novu priliku za razvoj učešćem u Programu jedinstvenog tržišta Evropske unije.

Program jedinstvenog tržišta (SMP) je program EU finansiranja koji pomaže jedinstvenom tržištu da dostigne svoj puni potencijal i osigurava oporavak Evrope od pandemije kovida 19. Sa 4,2 milijarde evra u razdoblju od 2021. do 2027. godine pruža se integrisani paket za podršku i jačanje upravljanja jedinstvenim tržištem. Zahvaljujući Sporazumu o programu jedinstvenog tržišta EU, koji je potpisao ministar finansija Siniša Mali, omogućiće domaćim privrednicima da se prijavljuju za EU pozive za projekte i da učestvuju u inicijativama poput Evropske mreže preduzeća (EEN) i Erazmus za mlade preduzetnike (EYE). Ove inicijative omogućavaju proširenje poslovanja i stvaranje pouzdanih prekograničnih partnerstava.

Sporazum će omogućiti preduzetnicima da se prijave na poziv EU za podnošenje predloga projekata u okviru „Programa jedinstvenog tržišta“ putem sajta, a ukoliko predlozi budu ocenjeni kao uspešni, srpska preduzeća će moći da učestvuju, zajedno sa drugim preduzećima u EU i šire, u nekoliko inicijativa koje finansira.