Privreda

Istekli konkursi

2018

Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Gаrаncijski fond Autonomne Pokrаjine Vojvodine
Nаziv: KONKURS ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE KREDITA NAMENJENIH FINANSIRANJU NABAVKE OPREME PREDUZETNICAMA I ŽENAMA OSNIVAČIMA MALIH PREDUZEĆA KOJE DELATNOST OBAVLJAJU MANJE OD TRI GODINE SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MINISTARSTVO PRIVREDE
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANjU U 2018. GODINI
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MINISTARSTVO PRIVREDE
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2018.GODINI
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni fond Vojvodine
Nаziv: KONKURSI RAZVOJNOG FONDA VOJVODINE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2018. GODINI
Rok: 30. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2018. GODINI
Rok: 30. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA OBUKE NA ZAHTEV POSLODAVCA U 2018. GODINI
Rok: 30. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STICANJA PRAKTIČNIH ZNANJA U 2018. GODINI
Rok: 30. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond zа inovаcionu delаtnost
Nаziv: INOVACIONI VAUČERI
Rok: 21. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUBVENCIJU ZARADE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BEZ RADNOG ISKUSTVA U 2018. GODINI
Rok: 21. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2018. GODINI
Rok: 24. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE REPROMATERIJALA I USLUGA U 2018.GODINI
Rok: 24. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа regionаlni rаzvoj, međuregionаlnu sаrаdnju i lokаlnu sаmouprаvu
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU OPREME PRIVREDNIH DRUŠTAVA POVEZANIH SA REALIZACIJOM INVESTICIJA
Rok: 02. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа regionаlni rаzvoj, međuregionаlnu sаrаdnju i lokаlnu sаmouprаvu
Nаziv: KONKURSZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA POVEZANIH SA REALIZACIJOM NOVOG INVESTICIONOG PROJEKTA
Rok: 02. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MINISTARSTVO PRIVREDE
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE POSLOVNIH BANAKA I LIZING KOMPANIJA U REALIZACIJI PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA U NABAVCI OPREME U 2018.GODINI
Rok: 23. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: Informаcijа o učešću u sufinаnsirаnju progrаmа ili merа аktivne politike zаpošljаvаnjа u 2018.godini
Rok: 19. 02. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarsvo zaštite životne sredine
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Rok: 31. 01. 2018.
Pogledаjte konkurs

2017

Institucijа: Italijanska vlada
Nаziv: KREDIT ZA POMOĆ MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U SRBIJI PREKO DOMAĆEG BANKARSKOG SISTEMA I PODRŠKU LOKALNOM RAZVOJU – REVOLVING FOND “ITALIJANSKA KREDITNA LINIJA”
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje I naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA SARADNJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA I PRIVREDE U 2017. GODINI
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Garancijski fond APV
Nаziv: KONKURS ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE KREDITA NAMENJENIH FINANSIRANJU NABAVKE ENERGETSKI EFIKASNE OPREME I OPREME NEOPHODNE ZA KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Garancijski fond APV
Nаziv: KONKURS ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE KREDITA NAMENJENIH FINANSIRANJU START UP PROGRAMA RADNO NEAKTIVNIH ŽENA I MLADIH DO 35 GODINA STAROSTI SA TERITORIJE APV
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Garancijski fond APV
Nаziv: KONKURS ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE KREDITA NAMENJENIH FINANSIRANJU NABAVKE OPREME PREDUZETNICIMA, ŽENAMA OSNIVAČIMA MALIM PREDUZEĆA I MLADIMA DO 35 GODINA STAROSTI KOJI DELATNOST OBAVLJAJU MANJE OD TRI GODINE SA TERITORIJE APV
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Garancijski fond APV
Nаziv: KONKURS ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE KREDITA NAMENJENIH FINANSIRANJU NABAVKE NOVE OPREME MIKRO, MALIM I SREDNJIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, PREDUZETNICIMA, ZEMLJORADNIČKIM ZADRUGAMA I REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Garancijski fond APV
Nаziv: KONKURS ZA IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU, DOGRADNJU I ADAPTACIJU SILOSA, HLADNJAČA, PODNIH SKLADIŠTA KAO I NABAVKU PRATEĆE OPREME
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Garancijski fond APV
Nаziv: KONKURS ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Garancijski fond APV
Nаziv: KONKURS ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MAHANIZACIJE I OPREME
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA OBUKE NA ZAHTEV POSLODAVCA U 2017. GODINI
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2017. GODINI
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni Fond APV
Nаziv: KONKURS ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni Fond APV
Nаziv: KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni Fond APV
Nаziv: KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA INVESTICIONA ULAGANJA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni Fond APV
Nаziv: KONKURS ZA DODELU KRATKOROČNIH KREDITA NA IME PREDFINANSIRANJA AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKATA SUFINANSIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJEVANJE ŽENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2017. GODINI
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za razvoj RS
Nаziv: PROGRAM PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2017. GODINI
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za razvoj RS
Nаziv: KREDITI ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA ZA PRAVNA LICA PO PROGRAMU FONDA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za razvoj RS
Nаziv: GARANCIJE PO PROGRAMU FONDA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za razvoj RS
Nаziv: KREDITI ZA MIKRO, MALA, SREDNJA I VELIKA PRAVNA LICA ZA ODRŽAVANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI PO PROGRAMU FONDA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za razvoj RS
Nаziv: PROGRAM PODSTICAJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija (EACEA)
Nаziv: PODRŠKA INTERNACIONALIZACIJI KLASTERA U SEKTORU ODBRANE I BEZBEDNOSTI (Cluster Go international in the defence and security sector)
Rok: 13. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju I lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA SPROVOĐENJE MERA RAZVOJNE POLITIKE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Rok: 01. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija (EACEA) – putem Izvršne Agencije za SME (The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises – EASME)
Nаziv: KOSME JAVNI POZIV ZA MODNU INDUSTRIJU I TURIZAM
Rok: 19. 10. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Višegradski fond
Nаziv: VISEGRAD+ GRANTS
Rok: 01. 05. 2017.
Pogledаjte konkurs

2023

Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLjAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2022. GODINI
Rok: 24. 01. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: Inovacioni vaučeri
Rok: 31. 03. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije -RAS
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA U 2022. GODINI
Rok: 20. 03. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: SMART START-podrška Fonda za razvoj prvog prototipa
Rok: 28. 02. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: ROTARI KLUB Beograd i FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC
Nаziv: Konkurs za podršku ženskom preduzetništvu
Rok: 23. 01. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Institut BioSense
Nаziv: AgriFoodTech akcelerator
Rok: 01. 02. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo turizma i omladine
Nаziv: Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2023. godinu
Rok: 01. 09. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2023. godini
Rok: 13. 02. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SESMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2023. GODINI
Rok: 14. 03. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini
Rok: 13. 04. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2023. Godini
Rok: 18. 04. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: NALED i Vlada Republike Srbije, uz podršku kompanije "Philip Morris"
Nаziv: “StarTech”program – Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava startapovima, preduzetnicima, mikro, malim i srednjima preduzećima (MMSPP) koji imaju inovativne biznis ideje ili žele da transformišu svoje poslovanje uvođenjem novih tehnologija.
Rok: 03. 05. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA/OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2023. GODINI
Rok: 18. 04. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad - Gradska uprava za privredu
Nаziv: Javni poziv za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za nabavku osnovnih sredstava (mašina ili opreme) mikro i malim preduzećima i preduzetnicima na teritoriji Grada Novog Sada u 2023. godini.
Rok: 10. 04. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRUŽANjA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U 2023. GODINI
Rok: 26. 05. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRUŽANjA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U 2023. GODINI
Rok: 26. 05. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Nаziv: JAVNI POZIV – AKADEMIJA VEŠTINA 2023
Rok: 10. 05. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2023. GODINI
Rok: 03. 06. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLjAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2022. GODINI
Rok: 05. 06. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu
Nаziv: JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANjE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2023. GODINI
Rok: 16. 06. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PROMOCIJE PREDUZETNIŠTVA I SAMOZAPOŠLjAVANjA
Rok: 26. 07. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: Tri programa Fonda
Rok: 15. 09. 2023.
Opis programa: Objava tri programa Fonda za inovacionu delatnost:
- Program ranog razvoja
- Program sufinansiranja inovacija
- Program saradnje nauke i privrede
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski Sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Konkurs za sticanje prava korišćenja znaka “Najbolje iz Vojvodine”
Rok: 12. 09. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: Javni poziv za Program Serbia Ventures – Biotech
Rok: 15. 09. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2023. GODINU
Rok: 18. 07. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme u 2023. godini – startap za početnike i mlade
Rok: 14. 08. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Gradska uprava za zaštitu životne sredine
Nаziv: JAVNI POZIV ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERE SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA KROZ NABAVKU I ZAMENU KOTLOVA NA EKOLOŠKI PRIHVATLjIVIJI ENERGENT U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2023. GODINI
Rok: 31. 08. 2023.
Pogledаjte konkurs

2022

Institucijа: Ministarstvo privrede Republike Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI ZA FINANSIJSKU PODRŠKU ZA FISKALIZACIJU
Rok: 05. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: Javni poziv za Program ranog razvoja
Rok: 15. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija
Rok: 15. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: Program saradnje nauke i privrede
Rok: 15. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: Pametni početak
Rok: 22. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za promociju izvoza
Rok: 17. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2022. godini – nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata
Rok: 03. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2022. godini – podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture
Rok: 03. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2022. godini
Rok: 02. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala u 2022. godini
Rok: 02. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj RS
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANjU U 2022. GODINI
Rok: 01. 11. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj RS
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA ŽENE PREDUZETNICE I MLADE U 2022. GODINI
Rok: 23. 06. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj RS
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2022.GODINI
Rok: 16. 07. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
Nаziv: KONKURSI ZA FINANSIRANjE – SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE U AP VOJVODINI U 2022. GODINI
Rok: 18. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje
Rok: 30. 11. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MInistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Nаziv: Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini
Rok: 17. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE
Rok: 01. 09. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: PROGRAM ZA PROMOCIJU I POPULARIZACIJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA
Rok: 31. 12. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu
Nаziv: JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PRIPRAVNIKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2022. GODINI
Rok: 04. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MInistarstvo privrede, vodoprivrede I šumarstva - Uprava za agrarna plaćanja
Nаziv: Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića u 2022. godini
Rok: 15. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na SAJMU PREDUZETNIŠTVA I STARIH ZANATA koji će se održati na Novosadskom sajmu od 21-22.03.2022. godine.
Rok: 15. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Naučno-tehnološki park Novi Sad d.o.o. Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIV STARTAP KOMPANIJAMA -za korišćenje Nacionalne platforme za veštačku inteligenciju
Rok: 01. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: OTP Grupa i OTP banka Srbija
Nаziv: OTP Startup Booster Program
Rok: 11. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: Javni poziv za program Serbia Ventures
Rok: 15. 06. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Lidl Srbija
Nаziv: Snažne. Hrabre. Važne.
Rok: 31. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: NALED i Vlada Republike Srbije, uz podršku kompanije Philip Morris
Nаziv: “StarTech” program podrške inovacijama i digitalnoj transformaciji privrede
Rok: 18. 05. 2022.
Opis programa: Programom je obuhvaćena sledeća podrška:
- Podrška startapovima sa inovativnim idejama;
- Podrška malim i srednjim biznisima za razvoj inovacija i/ili digitalnu transformaciju;
- Podrška malim i srednjim biznisima za razvoj inovacija ili digitalnu transformaciju, sa ciljem izvoza ili povećanja radnih mesta)
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2022. GODINI
Rok: 22. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2022. GODINI
Rok: 22. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu
Nаziv: Javni poziv za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za nabavku osnovnih sredstava (mašina ili opreme) mikro i malim preduzećima i preduzetnicima na teritoriji Grada Novog Sada u 2022. godini.
Rok: 06. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji uz podršku Evropske Unije, u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB)
Nаziv: Izazov za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije
Rok: 29. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA KUPOVINU NOVE OPREME U 2022. GODINI
Rok: 13. 05. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE ŽENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2022. GODINI
Rok: 15. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Organizacija Razlivalište
Nаziv: Konkurs za “Social Impact Award 2022”
Rok: 15. 05. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Autonomna pokrajina Vojvodina i Naučno-tehnološki park Novi Sad (NTP)
Nаziv: Javni poziv tehnološko-razvojnim kompanijama za članstvo u Naučno-tehnološkom parku Novi Sad
Rok: 19. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE PAKETA USLUGA ZA MLADE I ŽENE PREDUZETNICE
Rok: 10. 05. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANjU MERE OBUKA ZA POTREBE POSLODAVCA ZA ZAPOSLENOG U 2022. GODINI
Rok: 31. 10. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad - Gradska uprava za privredu
Nаziv: Javni poziv dodelu subvencija za troškove sertifikacije proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu
Rok: 23. 05. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA U OKVIRU INVESTICIONOG PROGRAMA „OPORAVAK I RAZVOJˮ
Rok: 30. 06. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: KONKURS ZA STICANjE PRAVA KORIŠĆENjA ZNAKA „NAJBOLjE IZ VOJVODINE”
Rok: 31. 07. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku projekta „Srbija i EU – Oprema za privredu“
Nаziv: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini
Rok: 31. 12. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Privredna komora Srbije u saradnji sa Komorskim investicionim forumom Zapadnog Balkana 6 (KIF ZB6)
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PROGRAM PODRŠKE MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA PRI APLICIRANjU ZA PRISTUP EU FONDOVIMA
Rok: 09. 09. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije -RAS
Nаziv: JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING
Rok: 12. 08. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: Javni poziv za program akceleracije – Katapult
Rok: 17. 10. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) uz podršku Vlade Japana i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom rudarstva i energetike
Nаziv: Javni poziv za inovativna rešenja za dekarbonizaciju i pravednu tranziciju
Rok: 15. 08. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Regionalna razvojna agencijom Srem u saradnji sa Fondom „Evropski poslovi“ APV
Nаziv: Poziv za podnošenje inovativnih predloga projekata za jačanje saradnje između sektora turizma i sektora kreativnih industrija
Rok: 24. 08. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Centar za digitalnu transformaciju
Nаziv: Program podrške digitalnoj transformaciji 2022 iz oblasti VEŠTAČKE INTELIGENCIJE
Rok: 31. 12. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODSTICANjA ZAPOŠLjAVANjA MLADIH „MOJA PRVA PLATA“
Rok: 22. 09. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Gradska uprava za privredu grada Novog Sada
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2022. GODINI
Rok: 16. 09. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad - Gradska uprava za privredu
Nаziv: Javni poziv za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za podršku razvoja ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu.
Rok: 17. 09. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2022. godini
Rok: 27. 09. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: Javni poziv za Program ranog razvoja
Rok: 15. 11. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: Javni poziv za program sufinansiranja inovacija
Rok: 15. 11. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zaštite životne sredine
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA TREĆI KVARTAL 2022. GODINE
Rok: 20. 10. 2022.
Opis programa: Dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za treći kvartal 2022. godine
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Zavod za ravnopravnost polova
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2022. godini
Rok: 04. 11. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: UNDP I Ministarstvo zaštite životne sredine
Nаziv: Javni poziv za unapređenje saradnje nauke i privrede u oblasti cirkularnih inovacija – CIRKULARNI VAUČERI
Rok: 01. 12. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2022. GODINI
Rok: 25. 11. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad - Gradska uprava za zaštitu životne sredine
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA
Rok: 08. 12. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Naučno - tehnološki park Beograd, Naučno - tehnološki park Niš i Naučno - tehnološki park Čačak
Nаziv: Raising Stars
Rok: 28. 12. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Privredna komora Srbije
Nаziv: Poziv za poslodavce – Prijave za dualno obrazovanje
Rok: 15. 12. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: Inovacioni vaučeri
Rok: 31. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs

2021

Institucijа: MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Nаziv: Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava
Rok: 31. 01. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ujedinjene nacije za razvoj, Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Globalnim fondom za životnu sredinu (GEF),
Nаziv: Javni poziv u formi izazova za prikupljanje predloga inovativnih i isplativih projekata, poslovnih modela i tehničkih rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, na nivou lokalnih zajednica, primenom principa cirkularne ekonomije.
Rok: 01. 02. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: DRUGI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2020. GODINI
Rok: 09. 02. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Centar za digitalnu transformaciju i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ
Nаziv: Besplatni konsultantski program Speed 2.0 – do utroška sredstava
Rok: 01. 02. 2021.
Opis programa: Besplatni konsultantski program Speed 2.0 je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima pogođenim izmenjenim uslovima poslovanja zbog pandemije covid-a 19.
Sva mikro, mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju izmedju 5 i 249 zaposlenih mogu da se prijave za program.

Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije - RAS
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA U 2020. GODINI
Rok: 23. 02. 2021.
Opis programa: Namenjeno za preduzeća kojima je pretežna delatnost u sektoru prehrambene industrije i sektoru drvne industrije (proizvodnja nameštaja)
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni fond Vojvodine
Nаziv: KREDITNE LINIJE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
Rok: 31. 12. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: Javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2021. godini
Rok: 01. 09. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Nаziv: Prijave za najbolju tehnološku inovaciju
Rok: 05. 05. 2021.
Opis programa: Pravna lica se mogu prijaviti kroz svoje predstavnike u kategoriji "realizovane inovacije"
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2021. GODINI
Rok: 06. 12. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANjU U 2021. GODINI
Rok: 25. 11. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA ŽENE PREDUZETNICE I MLADE U 2021. GODINI
Rok: 24. 08. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučerа za mikro, mala i srednja preduzeća
Rok: 01. 10. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PROGRAM RANOG RAZVOJA
Rok: 29. 04. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PROGRAM SARADNjE NAUKE I PRIVREDE
Rok: 29. 04. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: Dodele subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Rok: 12. 03. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2021. GODINI
Rok: 16. 03. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2021. GODINI
Rok: 16. 03. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE
Rok: 16. 03. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA
Rok: 16. 03. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MInistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Nаziv: JAVNI POZIV za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini
Rok: 15. 03. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije - RAS
Nаziv: Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice
Rok: 01. 04. 2021.
Opis programa: Mentoring program
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA
Rok: 30. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA ZA PROMOCIJU I POPULARIZACIJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA
Rok: 30. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede
Nаziv: JAVNI POZIV MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME
Rok: 26. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: NALED, Vlada Republike Srbije uz podršku kompanije Philip Morris
Nаziv: StarTech program podrške inovacijama i digitalnoj transformaciji privrede
Rok: 04. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KINESKOM MEĐUNARODNOM UVOZNOM SAJMU „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“, ŠANGAJ, NR KINA
Rok: 19. 04. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2021. godini
Rok: 21. 04. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje
Rok: 31. 12. 2021.
Opis programa: Javni pozivi su otvoreni do utroška raspoloživih sredstava.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede u saradnji sa European Enterprise Promotion Awards (EEPA)
Nаziv: Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva
Rok: 16. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za finansije
Nаziv: Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2021. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova evropske unije
Rok: 15. 09. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i USAID Srbija
Nаziv: KONKURS ZA MALE BIZNISE TRENING – KAKO DIGITALIZOVATI BIZNIS
Rok: 15. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2021. GODINI
Rok: 20. 05. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dana
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2021. GODINI
Rok: 20. 05. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni fond Vojvodine
Nаziv: Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam
Rok: 31. 12. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije - RAS
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU HRANE I PIĆA “WORLD FOOD MOSCOW” 2021., MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA
Rok: 25. 05. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini
Rok: 11. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini
Rok: 11. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: Javni poziv za utvrđivanje prava na subvencije za podršku radu barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Rok: 06. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PROMOCIJE PREDUZETNIŠTVA I SAMOZAPOŠLJAVANJA
Rok: 31. 12. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE ŽENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2021. GODINI
Rok: 18. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING
Rok: 16. 07. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije u saradnji sa Švajcarskim programom za promociju izvoza (SIPPO)
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU LIČNE ZAŠTITE, BEZBEDNOSTI PREDUZEĆA I ZAŠTITE ZDRAVLjA NA RADU „A+A“ 2021, DISELDORF, SR NEMAČKA
Rok: 01. 07. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐENjE I POBOLjŠANjE USLOVA POSLOVANjA TURISTIČKIH AGENCIJA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2021. GODINI
Rok: 25. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: FOND ZA INOVACIONU DELATNOST
Nаziv: PROGRAM RANOG RAZVOJA
Rok: 15. 09. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: FOND ZA INOVACIONU DELATNOST
Nаziv: PROGRAM SUFINANSIRANjA INOVACIJA
Rok: 15. 09. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: FOND ZA INOVACIONU DELATNOST
Nаziv: PROGRAM SARADNjE NAUKE I PRIVREDE
Rok: 15. 09. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MINISTARSTVO PRIVREDE
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA RADI PRIVLAČENjA DIREKTNIH ULAGANjA U AUTOMATIZACIJU POSTOJEĆIH KAPACITETA U OBLASTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE
Rok: 31. 12. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MINISTARSTVO PRIVREDE
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU UPOTREBLjAVANE OPREME NABAVLjENE IZ EVROPSKIH FONDOVA IPA 2013
Rok: 10. 08. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2021. GODINI
Rok: 22. 07. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu
Nаziv: JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2021. GODINI
Rok: 30. 07. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu
Nаziv: Javni poziv za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za nabavku osnovnih sredstava (mašina ili opreme) mikro i malim preduzećima i preduzetnicima na teritoriji Grada Novog Sada u 2021. godini.
Rok: 02. 08. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA
Rok: 29. 10. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad - Gradska uprava za privredu
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2021. GODINI
Rok: 17. 09. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLjAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2021. GODINI
Rok: 25. 11. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i DAI Human Dynamics (# EU za tebe)
Nаziv: JAVNI POZIV MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA ZA UČEŠĆE U SPROVOĐENjU DESET BESPLATNIH ENERGETSKIH PREGLEDA
Rok: 20. 09. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2021. godini
Rok: 30. 09. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2021. godini
Rok: 12. 10. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za podršku razvoja ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji Grada Novog Sada za 2021
Rok: 07. 10. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede
Nаziv: Javni poziv kompanijama za učešće u novom „Programu podrške digitalnoj transformaciji za mikro, mala i srednja preduzeća 2021″
Rok: 31. 12. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Privredna komora Srbije
Nаziv: Poziv poslodavcima da se uključe u dualno obrazovanje
Rok: 30. 11. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Naučno-tehnološki park Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIV STARTAP KOMPANIJAMA I STARTAP TIMOVIMA za članstvo u Naučno-tehnološkom parku Novi Sad
Rok: 18. 10. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELjIVANjE INOVACIONIH VAUČERA
Rok: 31. 12. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: Javni poziv za program akceleracije – Katapult
Rok: 06. 12. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA I AFIRMACIJE ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA
Rok: 16. 12. 2021.
Pogledаjte konkurs

2020

Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI MMSP – do utroška sredstava
Rok: 31. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja
Nаziv: KONKURSI MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANjA
Rok: 10. 01. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Francusko-srpska privredna komora
Nаziv: Mentorski program “Startap akcelerator”
Rok: 25. 01. 2020.
Opis programa: Program besplatne mentorske podrške za startapove osnovane pre najviše godinu dana.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja
Nаziv: Konkursi
Rok: 31. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MInistarstvo privrede
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA INVESTITORU KOJI U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO
Rok: 31. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANjE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE
Rok: 01. 09. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Naučno-tehnološki park Beograd
Nаziv: Konkurs za učešće na Annual Investment Meeting AIM Startup 2020 u Dubaiju
Rok: 30. 01. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za razvoj RS
Nаziv: Krediti i garancije
Rok: 31. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni fond Vojvodine
Nаziv: Krediti za pravna lica i preduzetnike
Rok: 31. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na 11. Međunarodnom sajmu vina, koji će se održati u periodu od 20.-23.02.2020. godine. u sklopu 42. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu
Rok: 31. 01. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Smart Impakt Fond
Nаziv: Program za održive biznise
Rok: 31. 01. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆENA 23. MEĐUNARODNOM SAJMU PRIVREDE u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Rok: 21. 02. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE „SIAL“ U PARIZU, FRANCUSKA
Rok: 03. 02. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU ROBNIH MARKI U SJEDINjENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA „PLMA CHICAGO“ U ČIKAGU, SAD
Rok: 03. 02. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANjU U 2020. GODINI
Rok: 31. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2020. GODINI
Rok: 31. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA KUPOVINU NOVE OPREME
Rok: 06. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA OTVARANjE NOVIH RADNIH MESTA
Rok: 06. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILJU INOVIRANJA I DIGITALIZOVANJA PROCESA PROIZVODNJE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2020. GODINI
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2020. GODINI
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2020. GODINI
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANJE IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2020. GODINI
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANJE IZDATAKA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANJE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2020. GODINI
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLJAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, SOFTVERA, REPROMATERIJALA ILI USLUGA U 2020. GODINI
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANJE IZDATAKA ZA NABAVKU RAČUNARSKE OPREME ILI ZA NABAVKU USLUGE DIGITALIZACIJE U CILJU INOVIRANJA I DIGITALIZOVANJA PROCESA PROIZVODNJE U 2020. GODINI
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2020. GODINI
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2020. GODINI -NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENJE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2020. GODINI – TEHNOLOŠKO OSAVREMENJAVANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I OBJEKATA ZA DEGUSTACIONU PROMOCIJU I PROMOCIJU TRADICIONALNIH PROIZVODA U CILJU INOVIRANJA PROCESA
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE, U 2020. GODINI – PODIZANJE KVALITETA OBJEKATA ZA DEGUSTACIONU PROMOCIJU I PROMOCIJU TRADICIONALNIH PROIZVODA IZ AP VOJVODIN
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRUŽANjA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U 2020. GODINI,KOJI JE DEO PROGRAMA „USPOSTAVLjANjE I PROMOCIJA USLUGE MENTORINGA ZA MALA I SREDNjA PREDUZEĆA NA ZAPADNOM BALKANU –FAZA 2“,
Rok: 10. 06. 2020.
Opis programa: OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PRIJAVA:
Vlada Republike Srbije je, u cilju sprečavanja širenja virusa COVID 19, proglasila vanredno stanje. U skladu sa tim, RAS produžava trajanje Javnog poziva za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije, koji je deo programa RAS i JICA „Uspostavljanje i promocija usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu-faza 2“, do 10. juna 2020. godine.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: Konkrusi Nacionalne službe za zapošljavanje
Rok: 30. 11. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Nаziv: Javni poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda za nabavku usluga mapiranja relevantnih opštinskih usluga, optimizacije poslovnih procesa i unapređenje IT spremnosti u odabranim opštinama
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2020. GODINI
Rok: 02. 06. 2020.
Opis programa: OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:
Zbog vanrednog stanja, uvedenog u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19, produžava se trajanje Javnog poziva za učešće u Programu podrške za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2020. godini, za dodatnih 60 dana
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2020. GODINI
Rok: 27. 03. 2020.
Opis programa: Dana 17.03.2020. obustavlja se prijem zahteva po konkursu
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2020. GODINI
Rok: 27. 03. 2020.
Opis programa: Dana 17.03.2020. godine obustavlja se prijem zahteva


Pogledаjte konkurs
Institucijа: Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU HRANE I PIĆA “WORLD FOOD MOSCOW” 2020, MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA
Rok: 23. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja
Nаziv: Javni poziv za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2020. godini
Rok: 20. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME APV ZA 2020.GODINU
Rok: 31. 03. 2020.
Opis programa: 2.Unapređivanje otvorenosti šuma
3.Unapređivanje rasadničke proizvodnje
4.Proizvodnja šumskog semena
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME APV ZA 2020.GODINU
Rok: 31. 08. 2020.
Opis programa: 1.Pošumljavanje – podizanje novih šuma
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: JAVNI POZIV ZA SUZBIJANjE EFEKATA PANDEMIJE COVID-19 OTVOREN DO UTORKA, 24. MARTA DO 13 ČASOVA
Rok: 24. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: EDI - European Data Incubator
Nаziv: Open Call 3 for Startups
Rok: 17. 06. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Delta holding
Nаziv: Delta biznis inkubator
Rok: 31. 05. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Vlada Republike Srbije-Ministarstvo finansija i NBS
Nаziv: UREDBU o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Rok: 31. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine
Nаziv: KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA LIKVIDNOST I NABAVKU OBRTNIH SREDSTAVA RADI SMANjENjA NEGATIVNIH POSLEDICA PROUZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID 19 SUBVENCIONISANE OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE
Rok: 10. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede u saradnji za Razvojnom agencijom Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2020.GODINI
Rok: 25. 06. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING
Rok: 03. 07. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE ŽENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2020. GODINI
Rok: 05. 06. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KINESKOM MEĐUNARODNOM UVOZNOM SAJMU „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“, ŠANGAJ, NR KINA
Rok: 08. 06. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU HRANE I PIĆA „ISRAFOOD“, TEL AVIV, IZRAEL
Rok: 08. 06. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Privredna komora Srbije
Nаziv: Godišnja nagrada za najbolje doktorske disertacije studenata fakulteta u školskoj 2018/2019. godini
Rok: 15. 09. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA
Rok: 25. 08. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA ZA PROMOCIJU I POPULARIZACIJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA
Rok: 25. 08. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA
Nаziv: Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja
Rok: 30. 10. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za razvoj Republike Srbije
Nаziv: KREDITI ZA LIKVIDNOST COVID – 19 TURIZAM, UGOSTITELjSTVO I PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
Rok: 10. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za razvoj Republike Srbije
Nаziv: Krediti za likvidnost COVID-19 – PROGRAM FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID – 19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2
Rok: 10. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti privrede – Priznanje “Lazar Dunđerski”
Rok: 31. 10. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Centar za proizvodnju znanja i veština i Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada
Nаziv: JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE ZA REALIZACIJU OBUKA NA RADNOM MESTU ZA NEZAPOSLENE ROME IZ NOVOG SADA
Rok: 25. 07. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: PROGRAM RANOG RAZVOJA
Rok: 31. 08. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: PROGRAM SUFINANSIRANjA INOVACIJA
Rok: 31. 08. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: OTP Banka
Nаziv: Novi Generator konkurs- biraјu sе i nagrađuju projekti koji pomažu malim i srednjim preduzećima da prevaziđu posledice pandemije.
Rok: 01. 07. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2020. GODINI
Rok: 06. 07. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANjE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2020. GODINI
Rok: 24. 07. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2020. GODINI
Rok: 21. 08. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODSTICANjA ZAPOŠLjAVANjA MLADIH „MOJA PRVA PLATA“
Rok: 25. 09. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: IKEA Srbija i Fondacija Ana i Vlade Divac
Nаziv: JA SAM ODVAŽNA!
Rok: 30. 09. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU HOTELSKE INDUSTRIJE SRBIJE ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANjU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2
Rok: 15. 09. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Regionalna razvojna agencija Bačka d.o.o. Novi Sad
Nаziv: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja mikro i malih preduzeća i preduzetnika na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
Rok: 02. 10. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2020. GODINU
Rok: 09. 10. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: INOVACIONI VAUČERI
Rok: 15. 10. 2020.
Opis programa: Konkurs traje do utroška sredstava
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Garancijski fond Vojvodine
Nаziv: Krediti / Garancije za finansijsku podršku privrednim subjektima za održavanje likvidnosti (konkurs za obrtna sredstva) usled pandemije COVID – 19
Rok: 31. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije u saradnji sa Švajcarskim programom za promociju izvoza (SIPPO) i Nacionalnom asocijacijom za organsku proizvodnju „Serbia organica“
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU ORGANSKE HRANE „BIOFACH“ 2021, NIRNBERG, SR NEMAČKA
Rok: 30. 10. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA KREDITE OBEZBEĐENE GARANCIJOM FONDA ZA RAZVOJ I UČESTVOVANjE U BESPLATNOJ OBUCI U SKLADU SA PROGRAMOM PROMOCIJE PREDUZETNIŠTVA I SAMOZAPOŠLjAVANjA
Rok: 01. 06. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE „GULFOOD“ 2021, DUBAI, UAE
Rok: 10. 11. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE „PRODEXPO“ 2021, MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA
Rok: 10. 11. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Nаziv: KONKURS ZA USTUPANjE NA KORIŠĆENjE DELOVA RIBARSKIH PODRUČJA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Rok: 16. 11. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ
Nаziv: JAVNI POZIV ZA MALA, SREDNJA I VELIKA PREDUZEĆA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU: ZAPOŠLJAVANJE PUTEM STRUČNIH OBUKA ZA ROME I DRUGE MARGINALIZOVANE GRUPE
Rok: 04. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs

2019

Institucijа: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
Nаziv: ZAJEDNO ZA ODRŽIVI BIZNIS
Rok: 31. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni fond Vojvodine
Nаziv: KREDITI ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
Rok: 31. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU ROBNIH MARKI „PLMA“ 2019, AMSTERDAM, HOLANDIJA
Rok: 25. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU TEHNIKE „HANNOVER MESSE“ 2019, HANOVER, NEMAČKA 
Rok: 16. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Filip Moris i ENECA
Nаziv: POKRENI SE ZA POSAO
Rok: 31. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede RS
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2019.GODINI
Rok: 07. 07. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede RS
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE  U POSLOVANjU U 2019. GODINI
Rok: 15. 07. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: KONKURS ZA NAJBOLjU ŽENSKU INOVACIONU PREDUZETNIČKU IDEJU
Rok: 04. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: KONKURSI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE
Rok: 29. 11. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Garancijski fond AP Vojvodine
Nаziv: KREDITI I GARANCIJE
Rok: 31. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA KUPOVINU OPREME
Rok: 29. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA OTVARANjE NOVIH RADNIH MESTA
Rok: 29. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRUŽANjA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE
Rok: 19. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME-do utroška sredstava
Rok: 14. 11. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELjIVANjE INOVACIONIH VAUČERA
Rok: 05. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: EU4TECH WESTERN BALKANS
Nаziv: EU4TECH INVESTOR READINESS PROGRAMME 2019
Rok: 31. 05. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU MAŠINA ILI OPREME ILI SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM  SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE REPROMATERIJALA I USLUGA U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA NABAVKU OPREME U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA PODIZANJE KVALITETA OBJEKTA ZA DEGUSTACIONU PROMOCIJU I PROMOCIJU TRADICIONALNIH PROIZVODA IZ AP VOJVODINE
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM
Nаziv: JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA TEHNOLOŠKO OSAVREMENJAVANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I OBJEKATA ZA DEGUSTACIJU U CILJU INOVIRANJA PROCESA
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI-NABAVKA MAŠINA I OPREME
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AP VOJVODINE ZA 2019.GODINU -1.Pošumljavanje – podizanje novih šuma; 3.Unapređivanje rasadničke proizvodnje
Rok: 30. 08. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIVA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE ŽENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2019. GODINI
Rok: 09. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PROGRAM RANOG RAZVOJA
Rok: 01. 07. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PROGRAM SUFINANSIRANjE INOVACIJA
Rok: 01. 07. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANjE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE
Rok: 01. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING
Rok: 01. 06. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE
Rok: 30. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI MSP KROZ INDIVIDUALNO UČEŠĆE NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U INOSTRANSTVU
Rok: 30. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za razvoj Republike Srbije
Nаziv: KREDITI I GARANCIJE
Rok: 31. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2019. GODINI
Rok: 03. 05. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2019. GODINI
Rok: 03. 05. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: UNILEVER I University of Cambridge, Insitute for sustainability leadership
Nаziv: UNILEVER YOUNG ENTERPRENEURS AWARDS
Rok: 30. 05. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: ClimateLaunchpad
Nаziv: The green business idea competition
Rok: 22. 05. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA
Rok: 13. 06. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: USAID
Nаziv: Javni poziv za učešće u programu BIPS HAB za premium hranu
Rok: 05. 06. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURSZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SEKTORU VOĆE, GROŽĐE, POVRĆE (UKLjUČUJUĆI PEČURKE), CVEĆE I OSTALI USEVI U AP VOJVODINI U 2019. GODINI
Rok: 26. 06. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kraljevina Norveška preko Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS)
Nаziv: Norveška za vas-Podrška početnicima u poslovanju i postojećim preduzećima za razvoj kroz nabavku opreme i uvođenje usluga
Rok: 15. 08. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPPOŠLjAVNjE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2019. GODINI
Rok: 28. 06. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Raiffeisen banke u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji
Nаziv: Regionalni Elevator Lab Challenge Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija
Rok: 10. 08. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA
Nаziv: Javni poziv za podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mesa, mleka, voća, porvća i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića
Rok: 15. 11. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA BAČKA
Nаziv: KONKURS ZA DODELU PRAVA NA KORIŠĆENJE OZNAKE BRENDA BAČKA
Rok: 31. 07. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE ZA 2019. GODINU
Rok: 06. 08. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja
Nаziv: PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENjE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU
Rok: 27. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - uprava za agrarna plaćanja
Nаziv: KONKURS O USLOVIMA I NAČINU ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ZA UNAPREĐENjE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLjOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA U 2019. GODINI
Rok: 27. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Nаziv: KONKURS ZA USTUPANJE NA KORIŠĆENJE DELOVA RIBARSKIH PODRUČJA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Rok: 15. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Nаziv: II JAVNI POZIV za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2019. godini
Rok: 17. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA PODSTICANjA SARADNjE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA I PRIVREDE U 2019. GODINI
Rok: 30. 11. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELjIVANjE INOVACIONIH VAUČERA – Do utroška sredstava
Rok: 19. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2019. GODINI
Rok: 31. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2019.GODINU
Rok: 04. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA NASTUPA PRIVREDNIH SUBJEKATA SA TERITORIJE APV, NA SAJMOVIMA U EVROPI I NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI U 2019.GODINI
Rok: 24. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: PROGRAM SARADNjE NAUKE I PRIVREDE
Rok: 31. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: PROGRAM RANOG RAZVOJA
Rok: 31. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija (projekat finansiran kroz COSME)
Nаziv: Jačanje održivog razvoja turizma i kapaciteta malih i srednjih preduzeća (MSP) iz oblasti turizma putem transnacionalnih saradnji i prenosa znanja
Rok: 24. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE „PRODEXPO“ 2020, MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA
Rok: 01. 11. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2019. GODINI
Rok: 12. 11. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj RS
Nаziv: PROGRAM PROMOCIJE PREDUZETNIŠTVA I SAMOZAPOŠLjAVANjE
Rok: 31. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI FILMSKE UMETNOSTI I OSTALOG AUDIO-VIZUELNOG STVARALAŠTVA U APV U 2019.GODINI
Rok: 25. 11. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA OČUVANjE I RAZVOJ TRADICIONALNIH ZANATA U 2019. GODINI
Rok: 03. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA NOVOG ZAPOŠLjAVANjA ŽENA KOJE SU U SITUACIJI PARTNERSKOG I PORODIČNOG NASILjA NA TERITORIJI AP VOJVODINE
Rok: 09. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs

2018

Institucijа: Fond za inovativnu delatnost
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PROGRAM SUFINANSIRANjA INOVACIJA
Rok: 01. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovativnu delatnost
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PROGRAM RANOG RAZVOJA
Rok: 01. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: JAVNI POZI ZA UČEŠĆE U FINANSIRANjU PROGRAMA OBUKE NA ZAHTEV POSLODAVCA U 2018.GODINI
Rok: 11. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2018. GODINI
Rok: 11. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2018. GODINI
Rok: 11. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE ŽENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI
Rok: 10. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING
Rok: 01. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE KONKURENTNOSTI, PRODUKTIVNOSTI I INTERNACIONALIZACIJI MMSPP U 2018. GODINI
Rok: 30. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AP VOJVODINE ZA 2018.GODINU- tačka1.Pošumljavanje – podizanje novih šuma i tačka 3.Unapređivanje rasadničke proizvodnje
Rok: 31. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AP VOJVODINE ZA 2018.GODINU – tačka 2.Izgradnja šumskih puteva
Rok: 15. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018.GODINI
Rok: 31. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA OČUVANjE I RAZVOJ TRADICIONALNIH ZANATA U 2018. GODINI
Rok: 01. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije
Nаziv: JAVNI POZIVZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ZA PRIVLAČENjE DIREKTNIH INVESTICIJA
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za poslove koji se smatraju umetničkim i starim zanatima u 2018. godini
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini – međunarodne manifestacije
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2018. godini
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za finanasiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini – manifestacije
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2018. godini
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFUINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2018. GODINI
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2018. GODINI – PODIZANJE KVALITETA OBJEKATA ZA DEGISTACIJU
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA I NABAVKU OPREME U 2018. GODINI
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2018. GODINI
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE IZDATAKA ZA NABAVKU MAŠINA ILI OPREMA ILI SOFTVERA ILI ZA STICANJE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2018. GODINI
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA POSLOVNIM INKUBATORIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2018. GODINI
Rok: 17. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS FINANSIRANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI
Rok: 17. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI
Rok: 17. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo poljoprivrede
Nаziv: JAVNI POZIV O USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA
Rok: 13. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: GRAD NOVI SAD
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo poljprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja
Nаziv: KONKURS ZA PROGRAME SERTIFIKACIJE SADNOG MATERIJALA I KLONSKU SELEKCIJU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELjA ZA 2018. GODINU
Rok: 15. 10. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OTVARANjE NOVIH RADNIH MESTA POVEZANIH SA REALIZACIJOM INVESTICIONOG PROJEKTA
Rok: 15. 10. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA NASTUPA PRIVREDNIH SUBJEKATA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, NA SAJMOVIMA U EVROPI I NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI U 2018. GODINI
Rok: 09. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fondacija Ana i Vlade Divac
Nаziv: KONKURS ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE ŽENA – JA SAM ODVAŽNA
Rok: 14. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: II KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME APV ZA 2018.GODINU
Rok: 20. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2018. GODINI
Rok: 07. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs