Pregled izvora finansiranja za MSP u organizaciji AHK – RAV najavio novi poziv za sufinansiranje opreme

 

Razvojna agencija Vojvodine (RAV) učestvovala je na događaju pod nazivom „Pregled izvora finansiranja za MSP“, u organizaciji Nemačko-srpske privredne komore (AHK Srbija), koji je u online formatu održan 6. septembra. U pitanju je zapravo radni sastanak Odbora za mala i srednja preduzeća AHK, a cilj je bio da se članice komore upoznaju sa svim dostupnim izvorima finansiranja malih i srednjih preduzeća (MSP).

Biljana Vrzić, rukovodilac Sektora za domaće i međunarodne fondove RAV-a predstavila je različite programe državne pomoći koji su dostupni iz republičkih i pokrajinskih izvora, a posebno konkurse za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme koje raspisuje Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a za čiju je realizaciju zadužen RAV. Ona je posebno naglasila da je novina to što postoje dve komponente konkursa: KOMPONENTA 1 podrazumeva nabavku nove proizvodne opreme za sva privredna društva koja ispunjavaju uslove Кonkursa, dok je КOMPONENTA 2 deo programa razvoja lanaca dobavljača, koji RAV radi sa Međunarodnom finansijskom institucijom (IFC), članicom Svetske banke. КOMPONENTA 2 omogućiće nabavku nove opreme privrednim društvima koja su potencijalni ili postojeći dobavljači multinacionalnih kompanija i čijom se kupovinom značajno povećava međunarodna konkurentnost privrednog društva, mogućnost uključivanja u međunarodne lance dobavljača, i koja je neophodna za uspostavljanje novog ili proširenje postojećeg komercijalnog aranžmana sa MNК.

O programima podrške za MSP govorili su i Jelena Cvijanović, direktorka Sektora za podršku MSP u Razvojnoj agenciji Srbije (RAS), Branka Marinković, rukovodilac Odeljenja za finansijsku analizu investicionih projekata u RAS-u, kao i Miloš Stepandić, šef Odeljenja za poslove sa privredom ProCredit banke.

*Podsećamo privrednike da RAV pruža informacije o raspoloživim domaćim i međunarodnim fondovima i programima, kao i savetodavnu podršku. Sve informacije na stranici sajta Razvojne agencije Vojvodine JAVNI POZIVI I KONKURSI.