Predstavljen plan razvoja Vojvodine u Sremskoj Mitrovici

 

U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici je juče (18. januara) održana treća javna rasprava o Nacrtu Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030. U pitanju je dugoročni dokument razvojnog planiranja kojim se definišu razvojni pravci i prioritetni ciljevi u narednih sedam godina, kao i mere za njihovo ostvarenje.

Javnu raspravu otvorio je zamenik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Radivoj Paroški.

“Strateški ciljevi ovog dokumenta usmereni su pre svega na ubrzan ekonomski razvoj, Vojvodinu kao multikulturalnu sredinu, zatim energetski održivu i digitalno i prostorno povezanu Vojvodinu, te ekološki održivu sredinu koja je otporna na promene koje se tiču zaštite životne sredine”, rekao je Paroški istakavši da će izradu Plana Razvoja AP Vojvodine pratiti i proces donošenja razvojnih planova jedinica lokalnih samouprava.

Gradonačelnica Sremske Mitrovice, Svetlana Milovanović, izarazila je zadovoljstvo što se treća diskusija o ovom važnom dokumentu održava baš u Sremskoj Mitrovici.

“Pohvalila bih teme koje je obuhvatio ovaj strateški dokument. Razmišljamo u istom pravcu a Plan razvoja Grada Sremska Mitrovica je u završnoj fazi”, rekla je Milanovićeva i pozvala sugrađane da uzmu aktivno učešće u raspravi.

O Planu razvoja APV govorili su i predstavnici Razvojne agencije Vojvodine i predstavnici pokrajinskih sekretarijata koji su učestvovali u njegovoj izradi, a javnoj raspravi prisustvovali su i predstavnici lokalne samouprave, javnih preduzeća, kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i Regionalne razvojne agencije Srem. Pokrajinska vlada je otpočela ovu aktivnost pre tri godine. Predlagač Plana je Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a za koordinaciju procesa izrade dokumenta bila je zadužena Razvojna agencija Vojvodine. Izradu dokumenta podržali su projekti Nemačko-srpske razvojne saradnje „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja EU" i „Reforma javnih finansija – Agenda 2030", koje sprovodi GIZ u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, a oba projekta finansira Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke, dok se drugi projekat sprovodi uz kofinansiranje Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). U svim aspektima izrade Plana svim aspektima izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030 integrisani su ciljevi UN Agende 2030, koji predstavljaju održivi pristup razvoju društva.

Naredna javna rasprava održaće se u Zrenjaninu 25. januara, i sa njom se završava period javne rasprave, a nakon toga o Planu razvoja AP Vojvodine 2023-2030. izjašnjavaće se poslanici Skupštine AP Vojvodine.