Pozitivna očekivanja privrednika

 

U martu 2021. godine realizovan je 43. krug istraživanja Ispitivanje poslovne klime u AP Vojvodini, u kome je učestvovalo 255 preduzeća iz različitih sektora delatnosti. Glavni nalazi istraživanja pokazuju pozitivna očekivanja privrednika u svim ispitivanim segmentima: ukupno poslovanje, saradnja sa stranim klijentima, prodajne cene i broj zaposlenih.

U ovom istraživanju fokus je stavljen na realizovane i planirane investicije preduzeća. Rezultati istraživanja pokazuju da je pandemija virusa Kovid-19 uticala na investiciona ulaganja privrednika i da je 45,9% ispitanih preduzeća bilo prinuđeno da menja svoje investiocione planove usled trenutne situacije.

Na promenu investicionih planova ispitanika najviše su uticala ograničenja nastala usled nepovoljne epidemiološke situacije (58,1%), kao i nedovoljno finansijskih sredstava za realizaciju planiranih investicija (42,7%).

U prethodnoj i tekućoj godini, 57,3% ispitanih privrednika je imalo neki vid ulaganja u materijalnu imovinu, dok njih 33,7% nije ostvarilo ulaganja u prethodnom periodu. U narednom periodu, 73,8% ispitanika planira neko ulaganje u svoje poslovanje, a najveći broj investicija će se odnositi na kupovinu opreme (75,4%). Najviše pojedinačnih ulaganja će biti usmereno ka kupovini novih mašina, kako radi zamene starih i dotrajalih mašina (27,1%), tako i radi povećanja postojećih kapaciteta (25,1%). Ulaganje u nova radna mesta planira 22,7% ispitanih privrednika.

Martovsko izdanje Biznis barometra možete preuzeti ovde.